Nápověda

Obsah

 

Ukázka vzorových upomínek. 1

Registrace. 3

Nastavení 3

Vkládání upomínek a jejich editace. 4

Status upomínek. 6

Oblíbené odkazy. 7

Aplikace pro hlídání upomínek. 8

 

*    Ukázka vzorových upomínek

(pro den 5.6.2012)

 

 • Kromě vlastních upomínek zde najdete i panel s oblíbenými odkazy.
 • Do editace upomínek lze vstoupit několika způsoby, kliknutím na „Editace upomínek“, pomocí
  kalendáře, případně kliknutím na příslušný den v přehledu upomínek.
 • Jednotlivým upomínkám je možné nastavit „status“, zda jsou aktivní, splněné, nejisté nebo zrušené.
 • Upomínky jsou rozděleny na jednorázové a periodické. V periodických je možné zobrazovat stáří
  od určitého roku, což se hodí například u narozenin.
 • V blízkosti aktuálního dne se zobrazují všechny dny v týdnu, i když neobsahují upomínku,
  pro vzdálenější období se zobrazují pouze dny s upomínkami.
 • Méně důležité upomínky lze označit jako „Poznámka“. Budou pak zobrazovány odlišným způsobem.
 • K hlídání vašich upomínek lze použít aplikaci pro Windows, která vás včas upozorní na blížící se
  termín upomínky.

 

*    Registrace

 

Zadejte požadované údaje a stiskněte „Registrovat“. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se hlavní
okno s přehledem upomínek.

Pokud vám nebude vyhovovat výchozí nastavení, klikněte na „Nastavení“.

 

*    Nastavení

Zde můžete změnit:

·     formu zobrazování upomínek

·     emailovou adresu

·     změnit heslo

·     odstranit uživatele, včetně všech jeho upomínek

 

*    Vkládání upomínek a jejich editace

A)    Pro rychlé vložení upomínky stačí kliknout na příslušný den v přehledu upomínek nebo můžete
použít kalendář.

 • přehled upomínek

 

 • kalendář

 

Zobrazí se dialog „Nová upomínka“:

 

B)    Pro přehledné vkládání a pro editaci upomínek slouží volba „Editace upomínek“

Zobrazí se okno „Editace upomínek“:

 • Mezi periodickými a jednorázovými upomínkami se přechází odkazem v pravé horní části okna.
 • U periodických upomínek se nezadává rok.
 • Čas upomínky je nepovinný
 • Pokud v periodických upomínkách chcete zobrazovat stáří k určitému roku, zadejete ho do
  hranatých závorek.

Například záznam:        Ivan má [1991]. narozeniny

se v přehledu zobrazí:   Ivan má 21. narozeniny

 • Pokud označíte upomínku  jako „Pozn.“, bude zobrazena méně výrazným způsobem a nebude
  mít status.

 

*    Status upomínek

Status upomínky lze nastavit po najetí myši na symbol statusu:

 

Objeví se panel pro výběr statusu, lze volit mezi:

 • Aktivní
 • Spněno
 • Zrušeno
 • Nejistý

 

*    Oblíbené odkazy

 

Po kliknutí na označené místo se zobrazí okno „Editace odkazů“:

 

 • Pokud do názvu uvedete znak „-“, bude místo něj zobrazena oddělovací čára
 • Pořadí odkazů lze měnit přetažením v místě šipek

 

*    Aplikace pro hlídání upomínek

Aplikaci stáhnete kliknutím odkaz v pravé dolní části okna:

Soubor „Setup.exe“ uložte do libovolné složky vašeho počítače a spusťte. Po instalaci
najdete na ploše program „Reminders“. Po jeho spuštění se objeví v upozorňovací liště
systému Windows nová ikona, která bude po správném nastavení programu zobrazovat
počet dnů do nejbližší upomínky.

Po klinutí pravým tlačítkem se zobrazí menu pro ovládání aplikace.

V „Nastavení“ vyplňte uživatele a heslo, které jste použili při registraci.

Volbou „Zobrazit nejbližší upomínky“ povolíte zobrazení textu nejbližší upomínky po najetí myší na ikonu
v upozorňovací liště.